Microsoft Wsus Content Taşıma Rehberi

Merhaba, Wsus Content verileri bazen sunucunuzun Diskinin dolmasına yol açar. Bunun için verileri taşımanız gerekmektedir. Diski ekledikten sonra nasıl taşınması için adımları bir nebzede yazmak istedim.. Bu araç WSUS’un kurulmuş olduğu dosyadadır : (C:\Program Files\Update Services\Tools) bulunan wsusutil yardımcı aracıdır.  Manage WSUS 3.0 SP2 gerekmektedir. Komut : wsusutil movecontent  contentpath logfile [-skipcopy] Cmd ile üst kısımda ki klasöre gelerek; Verilerimizin C 

Continue Reading…

Half-Life Comment

Half-Life: Gordon Freeman, kanlı canlı karşımda. Daha doğrusu Hazard Suit’in içinde. Sizi, elinizdeki silahlardan arındırdım- zira çoğu devlet malıydı. Giysiye(Hazard Suit) gelince, sanırım onu hak ettiniz. Sınır dünyası, Xen, artık bizim kontrolümüzde; bir süredir… sizin sayenizde. İnanılmaz bir iş başardınız orada, etkilendim. Burada olmamın sebebi de bu, Bay Freeman. Hizmetlerinizi işverenlerime tavsiye ettim ve onlar 

Continue Reading…

Aynı Konu Başlığı Uyarısı – SMF

../Sources/Post.php dosyasında bulun: Code[Select] // Check the subject and message. Öncesine ekleyin: Code[Select] if (empty($topic)) { $request_multipe = db_query(” SELECT m.subject FROM {$db_prefix}messages AS m WHERE m.subject = ‘$_POST[subject]'”, __FILE__, __LINE__); if (mysql_num_rows($request_multipe) >= 1) { $post_errors[] = ‘multiple_topics’; } } ../Themes/default/languages/Modifications.turkish.php dosyasinda bulun: Code[Select] ?> Öncesine ekleyin: Code[Select] $txt[‘error_multiple_topics’] = ‘Aynı konudan önce açılmış.’;

Ebyn Java Hatası

Açılan New Sytem Varibless penceresine aşağıdaki değerleri ekliyoruz. %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem **** Daha sonra C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin klasörü içinde bulunan java.* javaw.* java.dll jawt.dll dosyalarını kopyalayıp c:\ebyn klasörüne yapıştırıyorsunuz.

Wsus Güncelleme Sonrası Konsol Hatası

Wsus güncellemesinden sonra yaşanan bir problem sonucu konsol açılmamaktadır. Senoryaları : Sql sunucuna ulaşılamadı. Yeniden deneyin Event ID: 18456 Login failed for user ‘NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE’. Reason: Failed to open the explicitly specified database ‘SUSDB’. [CLIENT: <named pipe>] Event ID: 507 Update Services failed its initialization and stopped.   Çözümü : Çalıştır Cmd > cd.. 

Continue Reading…

Lync Adress Book Güncellemesi GPO ‘dan Dağıtım İşlemleri

Lync Adress Book belirli süreler ile veritabanından ( rtcab tablosunda ) kişilerin bilgilerini çekerek clientlere yükler. GalContacts ve GalContacts.db.idx dir. Get-CsAddressBookConfiguration komutunu ile güncelleme sürelerini görebilirsiniz (Lync powershell) Identity : Global RunTimeOfDay : 1:30 AM KeepDuration : 30 SynchronizePollingInterval : 00:05:00 MaxDeltaFileSizePercentage : 20 UseNormalizationRules : True IgnoreGenericRules : False EnableFileGeneration : True Bu çıktıdaki 

Continue Reading…

Hz. Ebû Be­kir’in helâl lokma hassâsiyetini gösteren ibretlik kıssa

“Haramla beslenen vücuda Cehennem daha lâyıktır” Hz. Ebû Be­kir’in helâl lokma hassâsiyetini gösteren ibretlik kıssa… Ebû Be­kir Sıd­dîk (r.a)’ın bir kö­le­si var­dı. Bu kö­le ka­zan­cı­nın bel­li bir kıs­mı­nı ona ve­rir, o da bun­dan yer­di. Yi­ne bir­gün kö­le ka­zan­dı­ğı bir şeyi ge­tir­di. Ebû Be­kir (r.a) da ondan bir lokma aldı. Bu­nun üze­ri­ne kö­le: “–Her akşam bana 

Continue Reading…