Alpay tarafından yazılanlar Yorumları Göster/Gizle | Klavye Kısayolları

 • Alpay 12:38 - 14 Aug 2017 Permalink | Cevapla  

  Ebyn Java Hatası 

  Açılan New Sytem Varibless penceresine aşağıdaki değerleri ekliyoruz.

  %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem

  ****

  Daha sonra C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin klasörü içinde bulunan

  java.*

  javaw.*

  java.dll

  jawt.dll

  dosyalarını kopyalayıp c:\ebyn klasörüne yapıştırıyorsunuz.

   
 • Alpay 12:29 - 14 Aug 2017 Permalink | Cevapla
  Etiketler: , Wsus Konsol Hatası   

  Wsus Güncelleme Sonrası Konsol Hatası 

  Wsus güncellemesinden sonra yaşanan bir problem sonucu konsol açılmamaktadır.

  Senoryaları :

  Sql sunucuna ulaşılamadı. Yeniden deneyin

  Event ID: 18456

  Login failed for user ‘NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE’. Reason: Failed to open the explicitly specified database ‘SUSDB’. [CLIENT: <named pipe>]

  Event ID: 507

  Update Services failed its initialization and stopped.

   

  Çözümü :
  Çalıştır Cmd >
  cd.. komutu ile geri gelin ve cd c: cd programfiles cs updateservices cd tools klasörüne gelin

  gereken komut:

  WsusUtil.exe   postinstall  /servicing

  işlem tamamlandıktan sonra konsolu açabilirsiniz.

   
 • Alpay 11:19 - 22 May 2017 Permalink | Cevapla  

  Lync Adress Book Güncellemesi GPO ‘dan Dağıtım İşlemleri 

  Lync Adress Book belirli süreler ile veritabanından ( rtcab tablosunda ) kişilerin bilgilerini çekerek clientlere yükler. GalContacts ve GalContacts.db.idx dir.

  Get-CsAddressBookConfiguration komutunu ile güncelleme sürelerini görebilirsiniz (Lync powershell)
  Identity : Global
  RunTimeOfDay : 1:30 AM
  KeepDuration : 30
  SynchronizePollingInterval : 00:05:00
  MaxDeltaFileSizePercentage : 20
  UseNormalizationRules : True
  IgnoreGenericRules : False
  EnableFileGeneration : True

  Bu çıktıdaki “RunTimeOfDay” satırı bahsettiğimiz Gece 1:30’da senkronizasyonun yapılacağını söyler.

  Yüklediği yer Clientler de : C:\Users\KULLANICI\AppData\Local\Microsoft\Office\15.0\Lync\sip_KULLANICI@domain.com

  Eğer GalContacts yüklü değil ise şöyle gözüküyor :

  Bunu 10 dakikada bir ayarlamak isterseniz:
  Gpo ( Group Policy ile ) ayarlayabilirsiniz :
  Link : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35554 indirmek istersniz : admintemplates_x86_4869-1000_en-us

  Domain C’ de : C:\windows\policydefinitions klasörüne admx ve adml ekliyoruz ve ardından
  Gpo dan süresini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
  Bilgisayarların ayarları hızlı bir şekilde alması için : gpupdate /force /boot kullanabilirsiniz.

  Ardından arama yaptığımızda :

  Güle güle kullanın..

   
  • Eyüp KOMUT 13:37 - 9 Tem 2017 Permalink | Cevapla

   diablofanturkiye.com senin mi ve satıyormusun?

  • Alpay 15:39 - 26 Tem 2017 Permalink | Cevapla

   Benim ve satmıyorum.

 • Alpay 17:40 - 22 Jan 2017 Permalink | Cevapla  

  Çok Yobazsın Keşke Ölsen 

   
 • Alpay 22:00 - 23 Oct 2016 Permalink | Cevapla  

  Hz. Ebû Be­kir’in helâl lokma hassâsiyetini gösteren ibretlik kıssa 

  “Haramla beslenen vücuda Cehennem daha lâyıktır”
  Hz. Ebû Be­kir’in helâl lokma hassâsiyetini gösteren ibretlik kıssa…

  Ebû Be­kir Sıd­dîk (r.a)’ın bir kö­le­si var­dı. Bu kö­le ka­zan­cı­nın bel­li bir kıs­mı­nı ona ve­rir, o da bun­dan yer­di. Yi­ne bir­gün kö­le ka­zan­dı­ğı bir şeyi ge­tir­di. Ebû Be­kir (r.a) da ondan bir lokma aldı. Bu­nun üze­ri­ne kö­le:

  “–Her akşam bana kazancımın mâhiyetini sorardın, bu akşam sormadın?” dedi.

  Ebû Be­kir (r.a):

  “–Çok açtım, sormayı unuttum, peki söy­le ba­ka­lım nasıl kazandın?” di­ye­rek açık­la­ma­sı­nı is­te­di.

  Kö­le:

  “–Fal­cı­lık­tan an­la­ma­dı­ğım hâl­de câ­hi­li­ye dev­rin­de fal­cı­lık ya­pa­rak bir ada­mı al­dat­mış­tım. Bu­gün onun­la kar­şı­laş­tık. Adam o yap­tı­ğım işe kar­şı­lık si­ze ik­ram et­ti­ğim bu yi­ye­ce­ği ver­di” de­yin­ce Hz. Ebû Be­kir (r.a), par­ma­ğı­nı bo­ğa­zı­na gö­tü­re­rek (tüm ezi­ye­ti­ne rağ­men) ye­dik­le­ri­nin hep­si­ni çı­kar­dı. Köleye dönerek:

  “–Yazıklar olsun sana! Az kaldı beni helâk ediyordun” dedi.

  Kendisine:

  “–Bir lok­ma için bu ka­dar ezi­ye­te de­ğer miy­di?” diyenlere Hz. Sıd­dîk (r.a):

  “–Ca­nımın çı­ka­ca­ğı­nı bil­sem bi­le, yi­ne de o lok­ma­yı çı­ka­rır­dım. Çünkü Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den duydum:

  «Haramla beslenen vücuda Cehennem daha lâyıktır» buyurdular” ce­vâ­bı­nı ver­di. (Ebû Nuaym,Hilye, I, 31. Bkz. Bu­hâ­rî, Me­nâ­kı­bu’l-En­sâr, 26; Hâkim, IV, 141; Ah­med b. Ab­dullah et-Ta­be­rî, er-Ri­yâ­du’n-nad­ra, II, 140–141)

  Şu âyet-i kerimede bu ve benzeri hassâsiyetler methedilmektedir:

  “Kim de Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkar da nefsini hevâ ve heveslerden alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer Cennet’tir.” (en-Nâziât, 40-41) (Kurtubî, XIX, 135)

   
 • Alpay 20:27 - 22 Oct 2016 Permalink | Cevapla
  Etiketler: 15 Temmuz   

  15 Temmuz 2016 ! 

   
 • Alpay 20:31 - 1 Aug 2016 Permalink | Cevapla  

  testingg. 

  testgin..

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
İptal