Hayata Dair

Hz. Ebû Be­kir’in helâl lokma hassâsiyetini gösteren ibretlik kıssa

“Haramla beslenen vücuda Cehennem daha lâyıktır” Hz. Ebû Be­kir’in helâl lokma hassâsiyetini gösteren ibretlik kıssa… Ebû Be­kir Sıd­dîk (r.a)’ın bir kö­le­si var­dı. Bu kö­le ka­zan­cı­nın bel­li bir kıs­mı­nı ona ve­rir, o da bun­dan yer­di. Yi­ne bir­gün kö­le ka­zan­dı­ğı bir şeyi ge­tir­di. Ebû Be­kir (r.a) da ondan bir lokma aldı. Bu­nun üze­ri­ne kö­le: “–Her akşam bana 

Continue Reading…