Microsoft Wsus Content Taşıma Rehberi

Merhaba,
Wsus Content verileri bazen sunucunuzun Diskinin dolmasına yol açar. Bunun için verileri taşımanız gerekmektedir. Diski ekledikten sonra nasıl taşınması için adımları bir nebzede yazmak istedim..

Bu araç WSUS’un kurulmuş olduğu dosyadadır : (C:\Program Files\Update Services\Tools) bulunan wsusutil yardımcı aracıdır.

  •  Manage WSUS 3.0 SP2 gerekmektedir.
  • Komut : wsusutil movecontent  contentpath logfile [-skipcopy]

Cmd ile üst kısımda ki klasöre gelerek;
Verilerimizin C de ve Yeni eklenen diskin W olarak düşünelim ;

wsusutil.exe movecontent W:\WSUS\ W:\WSUS\move.log   komutunu uygulayalım..
Bu komut C:\WSUS klasöründe ki UpdateServicesPackages ve WsusContent W:\Wsus ‘a taşıyacaktır.

Kaynak : https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd939905(v=ws.10).aspx

Aynı Konu Başlığı Uyarısı – SMF

../Sources/Post.php dosyasında bulun:

// Check the subject and message.
Öncesine ekleyin:


if (empty($topic))
{
$request_multipe = db_query("
SELECT m.subject
FROM {$db_prefix}messages AS m
WHERE m.subject = '$_POST[subject]'", __FILE__, __LINE__);
if (mysql_num_rows($request_multipe) >= 1)
{
$post_errors[] = 'multiple_topics';
}
}

../Themes/default/languages/Modifications.turkish.php dosyasinda bulun:

?>
Öncesine ekleyin:

$txt['error_multiple_topics'] = 'Aynı konudan önce açılmış.';

Ebyn Java Hatası

Açılan New Sytem Varibless penceresine aşağıdaki değerleri ekliyoruz.

%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem

****

Daha sonra C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin klasörü içinde bulunan

java.*

javaw.*

java.dll

jawt.dll

dosyalarını kopyalayıp c:\ebyn klasörüne yapıştırıyorsunuz.

Wsus Güncelleme Sonrası Konsol Hatası

Wsus güncellemesinden sonra yaşanan bir problem sonucu konsol açılmamaktadır.

Senoryaları :

Sql sunucuna ulaşılamadı. Yeniden deneyin

Event ID: 18456

Login failed for user ‘NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE’. Reason: Failed to open the explicitly specified database ‘SUSDB’. [CLIENT: <named pipe>]

Event ID: 507

Update Services failed its initialization and stopped.

 

Çözümü :
Çalıştır Cmd >
cd.. komutu ile geri gelin ve cd c: cd programfiles cs updateservices cd tools klasörüne gelin

gereken komut:

WsusUtil.exe   postinstall  /servicing

işlem tamamlandıktan sonra konsolu açabilirsiniz.

Lync Adress Book Güncellemesi GPO ‘dan Dağıtım İşlemleri

Lync Adress Book belirli süreler ile veritabanından ( rtcab tablosunda ) kişilerin bilgilerini çekerek clientlere yükler. GalContacts ve GalContacts.db.idx dir.

Get-CsAddressBookConfiguration komutunu ile güncelleme sürelerini görebilirsiniz (Lync powershell)
Identity : Global
RunTimeOfDay : 1:30 AM
KeepDuration : 30
SynchronizePollingInterval : 00:05:00
MaxDeltaFileSizePercentage : 20
UseNormalizationRules : True
IgnoreGenericRules : False
EnableFileGeneration : True

Bu çıktıdaki “RunTimeOfDay” satırı bahsettiğimiz Gece 1:30’da senkronizasyonun yapılacağını söyler.

Yüklediği yer Clientler de : C:\Users\KULLANICI\AppData\Local\Microsoft\Office\15.0\Lync\sip_KULLANICI@domain.com

Eğer GalContacts yüklü değil ise şöyle gözüküyor :

Bunu 10 dakikada bir ayarlamak isterseniz:
Gpo ( Group Policy ile ) ayarlayabilirsiniz :
Link : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35554 indirmek istersniz : admintemplates_x86_4869-1000_en-us

Domain C’ de : C:\windows\policydefinitions klasörüne admx ve adml ekliyoruz ve ardından
Gpo dan süresini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bilgisayarların ayarları hızlı bir şekilde alması için : gpupdate /force /boot kullanabilirsiniz.

Ardından arama yaptığımızda :

Güle güle kullanın..